Gjenvinning er fremtidens gull

Mitt forslag til kommunal medvirking ved å utnytte synergien av en jarnbygging mellom Ski og Oslo


Se innlegg her